Wellness centrum Bruntál
dnes je

Aktuální podmínky pro vstup do wellness centra

Aktuální podmínky pro vstup do wellness centra

napsáno dne: 1. 11. 2021

Vážení návštěvníci,

Před vstupem do  wellness centra musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) systém O-N-T,

b) podstoupíte preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem.

Samotest je možné mít vlastní nebo si jej můžete zakoupit na pokladně wellness centra za 40 Kč. (do vyprodání zásob)  Samotest je určen návštěvníkům wellness centra.

c) samotest za on-line asistence zdravotníka (platí 24h)

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb dle bodu I/16. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo certifikátem.

Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní.

Certifikát o očkování můžete stahovat zde.

Negativní test

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Splnění výše uvedených podmínek se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Výjimkou jsou děti do dovršení 12 let .