Wellness centrum Bruntál
dnes je

Ochranná opaření proti šíření koronaviru

Ochranná opaření proti šíření koronaviru

napsáno dne: 23. 5. 2020

Informace pro návštěvníky wellness centra

Ochranná opatření proti šíření koronaviru

CELKOVÁ KAPACITA WELLNESS CENTRA JE 180 OSOB

 

Vážení návštěvníci,

v souvislosti s rozvolňováním přijatých opatření pandemie koronaviru Vás žádáme o dodržování následujícího:

 • Každý návštěvník je povinen provést před vstupem do areálu wellness centra dezinfekci rukou (dezinfekce je umístěna na pultu u pokladen)
 • V areálu wellness centra je nutné dodržovat vzdálenost mezi sebou min. 2 m vždy, když je to možné.
 • Návštěvníci jsou povinni omezit čas strávený v šatně na nezbytně nutnou dobu a dodržovat rozestupy u šatních skříněk.
 • Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu v areálu wellness centra, s výjimkou chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání.
 • V případě pouhého pohybu při okraji bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku, ev jiný ochranný prostředek dýchacích cest používat podle aktuálně stanovených opatření.
 • Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu- důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem.
 • V případě zdravotních problémů (infekčních onemocnění a onemocnění, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. žádáme návštěvníky, aby wellness centrum do uzdravení nenavštěvovali)

Provozní opatření:

 • Kapacita wellness centra je omezena na mas. 180 osob.
 • Provozovatel upřednostňuje možnost  bezkontaktní platby za vstupné do wellness centra.
 • Parní sauny, chrliče, divoká řeka jsou do odvolání uzavřeny.
 • Kapacita jedné vířivky je stanovena na 3 osoby.

Děkujeme za pochopení.

Dne 25.5.2020

platnost do odvolání