Wellness centrum Bruntál
dnes je

Vyhlášení záměru na pronájem RESTAURACÍ ve wellness centru

Vyhlášení záměru na pronájem RESTAURACÍ  ve wellness centru

napsáno dne: 4. 2. 2022

MĚSTO BRUNTÁL

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

ve smyslu § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění

zveřejňuje

na základě usnesení Rady města Bruntálu č. 3071/69R/2022 ze dne 2. 2. 2022

ZÁMĚR NA PRONÁJEM

nebytových prostor - restaurací nacházejících se ve Wellness centru Bruntál - budovy s číslem popisným 1424, jež je součástí pozemků parc. č. 2254/3, 2257/15,2260/2 - zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Bruntál-město za účelem výběru provozovatele restauračních zařízení v rámci Wellness centra, formou VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, za podmínek uvedených ve Výzvě.

Celé znění Výzvy je na níže uvedeném odkaze:

https://www.mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=977721

 

Bližší informace podá:

Mgr. Renata Rychlíková

e-mail.: rychlikova@tsbruntal.cz

Tel: 731 183 014